In practica, adaptarea contractului de credit prin legea darii in plata

Ca efect al Deciziilor CCR prin care Legii Darii in plata i-a fost data o interpretare constitutionala, in cadrul tuturor procedurilor prevazute de legea 77/2016, judecatorul, daca constata indeplinite toate conditiile de admisibilitate (art.4 si impreviziunea), poate dispune adaptarea Contractului de credit, in mod curent denumita si reechilibrare.

Cabinetul nostru a obtinut numeroase decizii de adaptare a contractului in cadrul procedurii de dare in plata, solutii care se orienteaza intre adaptare la cursul istoric si impartirea jumatate/jumatate a riscului valutar (50/50).

Ce inseamna in concret aceste solutii?

Vom incerca in cele ce urmeaza sa prezentam efectele acestor decizii raportat la cazul in care acestea au fost pronuntate.

Citeste mai mult...
Procedura ordonantei de plata

Procedura ordonantei de plata

Procedura ordonantei de plata este o procedura speciala prevazute de art. 1014 –art 1025 Cod Procedura Civila, prin care creditorul solicita instantei de judecata obligarea debitorului la plata unei sume de bani, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

Art. 1014 CPC al. 1 precizeaza ca Ordonanta de plata “se aplică creantelor certe, lichide si exigibile constând in obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractantă, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de părti prin semnătură ori in alt mod admis de lege” 

Citeste mai mult...
Ghid de dare in plata

Ghid de dare in plata

La ce se refera Legea 77/2016?

Darea în plată sau stingerea tuturor creanțelor înregistrate în temeiul contractului de credit, prin transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat către creditor, este un drept al consumatorului acordată prin Legea nr. 77 din 28.04.2016.

Legea a intrat in vigoare in anul 2016 si a suferit o serie de modificari prin interpretarile date de Curtea Constitutionala a Romaniei. 

Citeste mai mult...
Ce se intampla dupa pierderea procesului de dare in plata?

Pe parcursul procedurii de dare în plată, odată cu transmiterea notificării către creditor, se suspendă și plata ratelor de credit până la soluționarea definitivă a procesului.

Această suspendare este prevăzută de drept, prin legea Dării în plată.

Se naște astfel întrebarea: Ce se întâmplă la finalul procesului, cand consumatorul pierde?

Citeste mai mult...
Conditiile prevazute de legea 77/2016

Conditiile prevazute de legea 77/2016

Pentru a putea beneficia de prevederile Legii 77/2016 debitorii trebuie sa tina cont de o serie de obligatii, prevazute in mod expres de art 4 si art 5 din Lege, aceste conditii trebuie indeplinite in mod cumulativ.

Detalierea condițiilor de admisibilitate.Anexarea documentelor doveditoare

Desi in practica nu s-a stabilit o jurisprudenta unitara cu privire la actele pe care trebuie sa le contina Notificarea adresata creditorului, recomandarea nostra este de a atasa toate documentele astfel cum acestea au fost detaliate in Ghidul de Dare in Plata – link cu ghidul , cu atât mai mult în contextul în care interpretarea data de Curtea Constituțională Legii 77/2016 pune în discuție și situația personală a debitorului.

Citeste mai mult...
Contextul necesitații unei reglementari generale a teoriei impreviziunii in materia contractelor de credit incheiate intre consumatori si profesionisti

Legea darii in plata si mai apoi teoria impreviziunii definita ca urmare a adoptarii Legii 77/2016 este o expresie a contextului economic si social, consecinta a gravei crize economice ivite la finele primei decade a anilor 2000.

Legea darii in plata, intrata in vigoare in Romania in anul 2016,  este a doua de acest tip in Uniunea Europeana, o astfel de lege fiind in vigoare in Spania inca din anul 2012.

Legea se adreseaza portofoliului de credite existent precum si contractelor de credit ce se vor incheia ulterior intrarii in vigoare a legii 77/2016, dar aceasta se adreseaza in mod deosebit contractelor de credit incheiate in ”anii de glorie” ai sistemului bancar, pre-criza, 2006-2008, contracte de adeziune, pre formulate, asupra carora consumatorul nu a avut nicio putere de intervenție, contracte de credit incheiate in marea lor majoritate in alte monede decât acelea in care isi realizau imprumutații veniturile, incheiate in scopul achiziției unui imobil având destinația de locuința sau garantate cu un imobil având destinația de locuința, a caror valoare a fost (supra) evaluata, chiar de catre creditor. 

Institutiile Uniunii Europene precum si importante organizatii de protectie a consumatorilor, nu numai ca nu au contestat posibilitatea Statelor Membre de a adopta un asemenea act normativ, ci chiar au sustinut aceasta initiativa.

Citeste mai mult...