Project Description

LEGEA 77/2016 (DAREA IN PLATA/ADAPTAREA CONTRACTULUI DE CREDIT)

Darea in plata sau stingerea tuturor creantelor inregistrate in temeiul contractului de credit, prin transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat catre creditor, este o optiune a consumatorului acordata prin Legea nr. 77 din 28.04.2016.

Legea a intrat in vigoare la data de 13 mai 2016.

Beneficiaza de prevederile Legii persoanele fizice care au calitatea de CONSUMATOR (”orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociaţii, care acţioneaza in scopuri din afara activitaţii sale comerciale,

industriale sau de producţie, artizanale ori liberale”) si care, potrivit Contractului de credit incheiat, detin calitatea de Debitor/Imprumutat , Co-debitor/Co-imprumutat, Garant ipotecar, Garant Fideijusor.

Legea a fost declarata ca fiind constitutionala prin decizia Curtii Constitutionale a României, decizie prin care aceasta a investit instantele de judecata sa restabileasca echilibrul contractual prin readaptarea contractului (adaptarea/reducerea obligatiei de plata) sau de aplica masura darii in plata.

Astfel, Legea 77/2016 si teoria impreviziunii in acceptiunea constitutionala ofera, o baza legala pentru adaptarea sau incetarea contractelor de credit, incheiate intre consumatori si profesionisti, care se incadreaza in criteriile de admisibilitate prevazute de lege.

Consultanta:

– Transmiterea notificarii in temeiul Legii 77/2016

Litigii:

– Contestatie creditor

– Actiune in constatare (art. 8 alineatul 1)

– Actiune in constatare in vederea stingerii creantelor pentru cei aflati in executare silita si al caror imobil a fost valorificat