Drept societar

Drept societar

Consultanta juridica in vederea infiintarii, modificarii, radierii persoanelor juridice, societati raspundere limitata sau societasi pe actiuni.

Cabinetul are o vasta experienta in operatiuni de divizare dar si fuziune a societatilor comericale.

Cu titlu de exemplu, cele mai frecvente solicitari sunt:

- Inmatriculare societate

- Cesiune parti sociale

- Majorare capital social

- Diminuare capital social

- Radiere societate

De asemenea, infiintam, in temeiul OG  26/2000, asociatii si fundatii.