Am primit aceasta intrebare de la foarte multi clienti, persoane fizice sau juridice.

Dupa cum stiti Decretul Presedintelui Romaniei pentru instituirea starii de urgenta dar si OUG 29/2020 cuprind o serie de prevederi ce vizeaza executarea silita. OUG 29/2020 cuprinde o serie de masuri ntentionate sa asigure supravietuirea intreprinderilor mici si mijlocii precum si existenta lichiditatilor in economie.

Din punctul meu de vedere raspunsul pare a fi afirmativ, in sensul in care, creditorii, indiferent ca discutam de creditorul fiscal sau privat, pot continua executarea silita, atat a persoanelor fizice cat si a celor juridice, cu anumite limitari.

In ceea ce priveste Decretul, situatia nu cuprinde dubii de interpretare: executarea silita continua, in toate cazurile, cu respectarea disciplinei sanitare. Cum activitatea de executare silita se realizeaza in majoritatea cazurilor online sau prin suport hartie…nu exista practic niciun impediment pentru inceperea sau continuarea executarilor silite prin poprire pentru titlurile executorii incuviintate inainte de 17.03.2019.

***
Redam textul din Decret:

Art. 42 alin. (5) Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.

***

In ceea ce priveste datoriile fiscale, taxe, impozite etc, capitolul VII al OUG 29/2020 prevede urmatoarele:

***
Art. VII
(1)Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.
(3)Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.
(4)Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

In acest caz, situatia este extrem de interpretabila si voi emite o opinie rezervata. Pana cand nu se publica normele de aplicare ale acestei ordonante, executarea silita a datoriilor FISCALE scadente anterior instituirii situatiei de urgenta, NU PARE A FI SUSPENDATA, astfel incat conturile pot fi in continuare poprite.

Spun asta deoarece in alineatul 1 si 2 se face referire expresa la creanta fiscala iar in alineatul 3 la creanta bugetara, rezultand astfel ca numai pentru o categorie de creante se va aplica suspendarea sau incetarea masurilor de executare silita.

Ceea ce este clar in acest moment, este ca pentru creanta fiscala nascuta si neachitata dupa instituirea situatiei de urgenta si pana la 30 de zile dupa incetarea situatiei de urgenta, nu se vor percepe dobanzi si penalitati iar aceasta nu va fi considerata restanta.

In concluzie, executarea silita continua pentru cea mai mare parte de categorii de creante, indeosebi prin poprire.

#burada
#poprire
#suspendare #executare #silita
#oug29