Termeni & Conditii

Utilizarea acestui site presupune că sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos:

Prin termenul „site” se înțelege site-ul www.bsav.ro. Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa acest site.

Conținutul site-ului este, în totalitatea lui, proprietatea Cabinet de Avocat Burada Alexandra (denumit în continuare Cabinetul) şi, după caz, a altor persoane juridice sau fizice. Copierea și utilizarea conţinutului, fără a obţine în prealabil acordul Cabinetului sau al proprietarului de drept, sunt interzise și ilegale. Utilizatorii nu vor accesa site-ul pentru a transmite și/sau distruge conținutul site-ului prin violarea legilor în vigoare sau prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Toate materialele publicate (articole, informații, fotografii – generic numite “conținut“ sau “materialele”) sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Cabinet de Avocat Burada Alexandra. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin Cabinetului acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi sau o altă sursă și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului față de materialele de orice fel postate pe site sau față de conținutul site-ului în general.

Site-ul și continutul sunt protejate de către dispozițiile legale incidente în materia drepturilor de autor: Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare – privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele și modelele industriale, precum și de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România.

Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținului acestui site sau a oricarei părți a acestuia, de către orice persoană, fizică sau juridică, fără acordul scris prealabil al autorului, cu sau fără specificarea sursei. Orice încălcare a paragrafului de mai sus este pedepsită conform legilor din materia drepturilor de autor în vigoare (acoperirea integrală a prejudiciului plus daune interese). Nu constituie o încălcare a dreptului de autor vizualizarea şi descărcarea materialelor de pe acest site exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiţia păstrării în copii a tuturor anunţurilor privind drepturile de autor şi altor anunţuri de proprietate prezente în original, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor.

Dacă considerați că orice material de pe acest site, postat de Cabinet sau de altcineva, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne semnalați această situație la adresa de e-mail office@bsav.ro. Este strict interzisă postarea pe site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului, potrivit legislației în vigoare. Cabinetul nu este responsabil pentru niciun fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site.

Este strict interzis să legați acest site cu alte site-uri sau invers, fără ca în prealabil să aveți aprobarea scrisă din partea Cabinetului.

Activitatie specifice profesiei de avocat se realizeaz exclusiv in temeiul unui contract de asistenta juridica, in conditiile legii. Articolele si informatiile prezentate pe site reprezintă opinia Cabinetului exprimata in temeiul dispozitiilor legale enuntate și nu constituie o opinie juridica sau activitate de consultanta in sensul Legii 51/1995 si a Statututlui privind profesia de avocat. Decizia initierii unor procese si/sau a utilizarii informatiilor prezentate in site este decizia exclusiva a utilizatorului. Cabinetul nu garanteaza obtinerea unui rezultat ca urmare a initierii unui demers juridic in baza informatiilor si opiniilor prezentate si nu este raspunzator pentru interpretari sau solutii diferite enuntate sau pronuntate de autoritati sau instantele judecatoresti.

Siteul poate furniza, sau terțe părți pot furniza prin intermediul site-ului, legaturi („link”-uri) către alte pagini web. Cabinetul nu garantează și nu este responsabilă sub un niciun fel de formă cu privire la disponibilitatea acestora, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale de pe/disponibile pe acestea.

Termenii și condițiile de utilizare precum si toate efectele juridice pe care le produc acești termeni și condiții vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu materialele conținute în acest site va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a sediului Cabinetului. Cabinetul își rezervă dreptul de a modifica conţinutul și / sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Aceste modificari vor intra in vigoare imediat după postarea pe site, iar continuarea utilizarii presupune acordul dumneavoastră.