Prin Ordonanța de Urgență nr. 37/2020 și intrată în vigoare la data de 30.03.2020, în contextul efectelor economice generate de pandemia COVID-19, Guvernul României a adoptat măsura amânării ratelor.

 

CUI SE ADRESEAZA MASURA

 • Persoanelor fizice
 • Persoanelor juridice
 • Intreprinderilor familiale, persoanelor fizice autorizate, profesiilor liberale

ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

 

CE INSEAMNA VENIT AFECTAT DIRECT SAU INDIRECT?

In cazul PERSOANELOR FIZICE:

 • Intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea.

In cazul PFA, IF, II, PROFESII LIBERALE, PROFESII CARE SE EXERCITĂ ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE:

 • Dacă activitatea a fost întrerupta total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori.

In cazul PERSOANELOR JURIDICE:

 • Dacă dețin un certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.

Persoanele juridice trebuie să mai îndeplinească o condiție suplimentară și anume să nu se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

 

PENTRU CE TIP DE CREDIT POT SOLICITA AMANAREA RATEI?

Pentru orice tip de credit, indiferent daca acesta este garantat sau nu cu ipoteca, CU CONDIȚIA CA:

 • Au fost contractate înainte de 30.03.2020, inclusiv;
 • Data scadenței finale este ulterioara datei de 30.03.2020;
 • Nu a fost declarată scadența anticipată până la  data de 30.03.2020, inclusiv;
 • Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

 

PE CE PERIOADĂ POT SOLICITA AMÂNAREA LA PLATA RATELOR

Debitorul poate solicita amânarea la plată pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, dar care nu va putea depăși data de 31.12.2020 (ultima dată scadentă a ratei amânate nu poate depăți această dată).

 

TERMEN PENTRU TRANSMITEREA SOLICITARII

Debitorii trebuie sa transmita cererea catre creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020, adica pana la data de 13 mai 2020.

 

CE DOCUMENTE AM NEVOIE?

 

Pentru PERSOANELE FIZICE: o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că i-au fost afectate veniturile propriiși/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

Pentru PFA, IF, II, PROFESII LIBERALE SAU PROFESII CARE SE EXERCITĂ ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE,  o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului

Pentru PERSOANELE JURIDICE o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ( nota: in cazul deținerii certificatului pentru situții de urgență, foarte posibil să fie solicitat și acesta in dovedire)

 

CUM SE TRANSMITE CEREREA?

Cererea se transmite la distanță, în format letric, prin mijloacele communicate de creditori (recomandăm consultarea site-urilor oficiale ale creditorilor)

 

IN CAT TIMP RASPUNDE CREDITORUL?

Creditorul poate raspunde in termen de 15 zile de la transmiterea solicitarii.

 

POATE FI RESPINSĂ CEREREA?

 1. Cererea poate fi respinsă, creditorul fiind obligat să analizeze îndeplinirea condițiilor prevăzute de Ordonanța de Urgneță nr. 37/2020 și Normele de aplicare.

 

BINE DE ȘTIUT

 • DUPĂ APROBAREA AMÂNĂRII DE CĂTRE CREDITOR NU SE ÎNCHEIE UN ACT ADIȚIONAL. NOILE CONDIȚII VOR FI NOTIFICATE DEBITORULUI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE, PRIN POȘTĂ SAU TELEFONIC
 • AMÂNAREA PRODUCE EFECTE DE LA DATA TRANSMITERII CERERII
 • DOBÂNDA DATORATĂ AFERENTĂ RATELOR AMÂNATE SE VA CAPITALIZA (ADICĂ SE VA ADĂUGA DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE AMÂNARE) LA SOLDUL CREDITULUI CARE SE VA MAJORA PROPORȚIONAL. FAC EXCEPȚIE CREDITELE IPOTECARE CONTRACTATE DE PERSOANELE FIZICE
 • PERIOADA DE CREDITARE STABILITĂ INIȚIAL ÎN CONTRACTUL DE CREDIT POATE FI PRELUNGITĂ CU O PERIOADĂ EGALĂ CU DURATA SUSPENDĂRII OBLIGAȚIEI DE PLATĂ

 

 

Notă: Normele metodologice au fost aprobate în Ședința de Guvern din data de 02 aprilie nefiind publicate în Monitorul Oficial la data publicării prezentului articol.