Project Description

DREPTURILE CONSUMATORULUI

Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Prin profesionist se intelege orice persoana fizica sau juridica autorizata, care, in temeiul unui contract incheiat cu un consumator, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop in numele sau pe seama acesteia.

Dreptul consumului reglementeaza printr-o legislatie specific, nationala si europeana relatiile juridice dintre consumatori si profesionisti.

Drepturile consumatorilor sunt protejate atât la nivel European cât si la nivel national, cunoscând o puternica recunoastere indeosebi in ultima decada.

Cabinetul are o vasta experienta in aplicarea legislatiei specifice protectiei consumatorului, atât in etapa pre-contractuala cât si etapa de executare a acestuia, actionând atât ca si consultant cât si ca representant conventional in litigiile cu profesionistii.

Consultanta:

– In etapa anterioara incheierii unui contract

– In cadrul negocierilor pentru adaptarea/reechilibrarea/renegocierea conditiilor/incetarea relatiilor contractuale, inclusiv in fata organismelor sau institutiilor cu rol de mediere/sanctionare/solutionare alternativa a litigiilor

Litigii:

– Actiuni in incetare a practicilor incorecte

– Actiuni in constatarea clauzelor abuzive