IN PRACTICA, ADAPTAREA CONTRACTULUI DE CREDIT PRIN LEGEA DARII IN PLATA

Ca efect al Deciziilor CCR prin care Legii Darii in plata i-a fost data o interpretare constitutionala, in cadrul tuturor procedurilor prevazute de legea 77/2016, judecatorul, daca constata indeplinite toate conditiile de admisibilitate (art.4 si impreviziunea), poate dispune adaptarea Contractului de credit, in mod curent denumita si reechilibrare.

Cabinetul nostru a obtinut numeroase decizii de adaptare a contractului in cadrul procedurii de dare in plata, solutii care se orienteaza intre adaptare la cursul istoric si impartirea jumatate/jumatate a riscului valutar (50/50).

Ce inseamna in concret aceste solutii?

Vom incerca in cele ce urmeaza sa prezentam efectele acestor decizii raportat la cazul in care acestea au fost pronuntate.

Cazul 1

Solutia:

Admite in parte contestatia formulata de contestatoarea P B, in contradictoriu cu intimatii XY si XZ. Adapteaza pentru viitor contractele de credit nr. XX/2008 si nr. XX/2008, in sensul ca toate sumele datorate de intimati, potrivit graficelor de rambursare agreate, se vor calcula la valoarea CHF din momentul incheierii contractelor

Date caz:

Banca a acordat imprumutatilor doua credite in cuantum total de 72.393,00 CHF. In momentul finantarii, rata de schimb pentru 1 CHF fiind de 2,2712 Lei, acestia datorau creditoarei un principal de 164.418,98 Lei la care urmau sa se adauge dobanzi.

Imprumutatii au efectuat plati timp de 8 ani de zile, cuantumul principalului pe care Il au de achitat raportat la data de 30 octombrie 2016 (data transmiterii notificarii) era de 66.419,54 CHF, echivalentul a 275.322,27 Lei.

In echivalent lei, datoria principala a imprumutatilor  a crescut de la 164.418,98 Lei la  275.322,27 Lei, iar rata a crescut de la 1.085,48 Lei (477 CHF) la 1.975,43 Lei (480 CHF).

Efectele solutiei:

Instanta a dispus ca toate sumele datorate in temeiul contractului de credit sa se achite la cursul valutar CHF/RON din data acordarii, respectiv 2,27 lei pentru 1 CHF.

Astfel, acestia vor avea o datorie principala de 154,012 lei, echivalentul a 67.769,33 CHF la cursul de 2,2726 lei/1 CHF, la care se vor adăuga dobânzi.

Rata lunara va fi de 1085 lei, echivalentul a 480 de CHF, la cursul de 2,2726.

Astfel, solutia a condus la diminuarea cu 50% a sumei lunare datorate si reducerea datoriei principale cu 45%.

Cazul 2

Solutia: Respinge contestaţia ca neIntemeiată. Admite In parte cererea reconvenţională. Dispune adaptarea contractului de credit nr. xxxx din xxxxxxx, Incheiat Intre părţi, In sensul că sumele datorate se vor calcula, Incepând cu data de 24.05.2017, la cursul valutar de 2,72 lei/CHF.

Date caz:

Banca a acordat imprumutatului un credit in cuantum total de 106.685 CHF. In momentul finantarii, rata de schimb pentru 1 CHF fiind de 2.2669 Lei, acesta datora creditoarei un principal de 241.844,22 lei la care urmau sa se adauge dobanzi.

Imprumutatul a efectuat plati timp de 8 ani de zile (66.188,79 CHF/240.000 RON), cuantumul principalului pe care Il avea de achitat raportat la data transmiterii notificarii, martie 2017, era de 94.000 CHF, echivalentul a 385.423 LEI.

In echivalent lei, datoria principala a imprumutatului a crescut de la 241.844,22 lei la 385.423 LEI, iar rata a crescut de la 1400 Lei la 2600 Lei.

Efectele solutiei:

Instanta a dispus ca toate sumele datorate in temeiul contractului de credit sa se achite la cursul valutar CHF/RON din data acordarii, respectiv 2,72 lei pentru 1 CHF. Cursul de 2.72 lei pentru 1 CHF reprezinta cursul din data acordarii plus o marja de 20%.

Astfel, acesta va avea o datorie principala de 255.680 lei, echivalentul a 94.000 CHF la cursul de 2,72 lei/1 CHF, la care se vor adăuga dobânzi.

Rata lunara va fi de 1632 lei, echivalentul a 600 de CHF, la cursul de 2,72 lei/1 CHF.

Astfel, solutia a condus la diminuarea cu 40% a sumei lunare datorate si reducerea datoriei principale cu 38%.

Cazul 3

Solutia: Admite In parte cererea principală. Admite In parte cererea intimaţilor. Dispune adaptarea Contractului de credit bancar ipotecar nr. xxxx/xxxxx Incheiat Intre părţi In sensul că Incepând cu data de 13.03.2017, cursul valutar la care se vor stabili sumele datorate este de 2,8413 de lei/CHF, iar rata dobânzii este LIBOR CHF 3M plus 3 pp.

Date caz:

Banca a acordat imprumutatilor un credit in cuantum total de 137.290 CHF. In momentul finantarii, rata de schimb pentru 1 CHF fiind de 2,3678 Lei, acestia datorau creditoarei un principal de 325,075.26 Lei la care urmau sa se adauge dobanzi.

Cuantumul datoriei principale pe care o aveau de achitat raportat la data transmiterii notificarii (2017), era de 125.478,48 CHF In echivalent lei 531.074,90 LEI.

In echivalent lei, datoria principala a imprumutatului a crescut de la 325,075.26 Lei  la 531.074,90 lei, iar rata a crescut de la 1700 Lei la 2600 4200 Lei (900 de CHF).

Efectele solutiei:

Instanta a dispus ca toate sumele datorate in temeiul contractului de credit sa se achite la cursul valutar CHF/RON din data acordarii, respectiv 2,84 lei pentru 1 CHF. Cursul de 2.84 lei pentru 1 CHF reprezinta cursul din data acordarii plus o marja de 20%. De asemenea, instanta a diminuat si rata de dobanda aplicabila.

Astfel, acestia va avea o datorie principala de 356.000 lei, echivalentul a 125.478 CHF la cursul de 2,84 lei/1 CHF, la care se vor adăuga dobânzi.

Rata lunara va fi de aproximativ 2100 de lei, echivalentul a 900 de CHF, la cursul de 2,84 lei/1 CHF dar la care se va aplica o rata de deobanda diminuata.

Astfel, solutia a condus la diminuarea cu 50% a sumei lunare datorate si reducerea datoriei principale cu 33%.

Cazul 4

Solutia: Respinge contestatia formulată In temeiul Legii nr. 77/2016, de către contestatoarea-creditoare ca neIntemeiată. Constată că Notificarea din data de 03.03.2017, formulată potrivit art. 5 din Legea nr. 77/2016 Intruneste exigentele de admisibilitate prevăzute de art. 4 din acelasi act normativ si că sunt Intrunite conditiile aplicării teorii impreviziunii. In temeiul Legii nr. 77/2016, astfel cum a fost interpretată si aplicată prin prima considerentelor Decizia Curtii Constitutionale nr. 623/2016, dispune adaptarea Contractului de credit ipotecar nr. xxxx/xxxxx2007, modificat prin cele două Acte Aditionale ulterioare, In sensul că, Incepând cu data comunicării Notificării către contestatoarea-creditoare, respectiv 03.03.2017, toate sumele datorate de către intimatii-debitori In temeiul acestui contract se vor calcula la o valoare egală cu jumătate din diferenta dintre cursul CHF de la momentul plătii si valoarea CHF de la momentul Incheierii contractului, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării.

Date caz:

Banca a acordat imprumutatilor un credit in cuantum total de 111.150,00 CHF. In momentul finantarii, rata de schimb pentru 1 CHF fiind de 2,0160 Lei, acestia datorau creditoarei un principal de 224.079 Lei la care urmau sa se adauge dobanzi.

Cuantumul datoriei principale pe care o aveau de achitat raportat la data transmiterii notificarii (martie 2017), era de 94.333 CHF In echivalent lei 398.049 LEI.

In echivalent lei, datoria principala a imprumutatului a crescut de la 224.079 Lei la 398.049 LEI, iar rata a crescut de la 1450 Lei la 3383 lei (800 de CHF).

Efectele solutiei:

Instanta a dispus ca toate sumele datorate in temeiul contractului de credit sa se achite la un curs in care diferentele de curs valutar fata de cursul din data acordarii sunt impartite la jumatate cu creditoarea.  Astfel, daca la data acordarii cursul era de 2,0160 lei iar la data scadentei/rambursarii anticipate cursul este de 4,1, rezulta ca rata/datoria principala se va achita la un curs de 3,06 lei pentru 1 CHF. Cursul de 3,01 lei pentru 1 CHF reprezinta cursul din data acordarii plus o marja de 50% (ca diferenta dintre cursul din data acordarii si cursul din data scadentei.

Astfel, la un curs actual de 4,1 lei pentru 1 CHF acestia vor avea o datorie principala de 292.400 lei, echivalentul a 94.333 CHF la cursul de 3.01 lei/1 CHF, la care se vor adăuga dobânzi.

Rata lunara va fi de aproximativ 2400 de lei, echivalentul a 800 de CHF, la cursul de 3.01 lei/1 CHF.

Astfel, solutia a condus la diminuarea cu 29% a sumei lunare datorate si reducerea datoriei principale cu 26%.

***

Modalitatea de adaptare a contractului este decizia exclusiva a instantei de judecata. Imprumutatul poate solicita instantei o anumita formula de adaptare dar judecatorul nu trebuie sa fie neaparat de acord cu aceasta. De asemenea, practica instantelor judecatoresti nu este 100% in favoarea aplicarii impreviziunii in contractele de credit incheiate in valuta.

In evaluarea modalitatii de adaptare, judecatorul va tine cont de situatia de fapt (situatia personala si patrimoniala a debitorului), istoricul executarii contractului, evolutia sumelor de plata, sumele deja achitate si uneori valoarea garantiei.

Initierea unei proceduri de dare in plata in care se solicita adaptarea contractului se poate finaliza si cu alt tip de solutii. Instanta poate considera ca nu aveti suficiente venituri pentru a sustine plata ratelor, chiar si adaptate, astfel incat va putea dispune incetarea contractului, chiar si in situatia in care ati solicitat adaptare.

Deocamdata acestea sunt solutiile cele mai des intalnite in practica. Pana la aceasta data Cabinetul a obtinut peste 20 de solutii de adaptare a Contractului de credit.