Pentru a putea beneficia de prevederile Legii 77/2016 debitorii trebuie sa tina cont de o serie de obligatii, prevazute in mod expres de art 4 si art 5 din Lege, aceste conditii trebuie indeplinite in mod cumulativ.

Detalierea condițiilor de admisibilitate.Anexarea documentelor doveditoare

Desi in practica nu s-a stabilit o jurisprudenta unitara cu privire la actele pe care trebuie sa le contina Notificarea adresata creditorului, recomandarea nostra este de a atasa toate documentele astfel cum acestea au fost detaliate in Ghidul de Dare in Plata , cu atât mai mult în contextul în care interpretarea data de Curtea Constituțională Legii 77/2016 pune în discuție și situația personală a debitorului.

In acest sens, intr-o speta instanta a retinut urmatoarele “ Fata de motivul de inadmisibilitate al procedurii de dare in plata in cauza pendinte vizand proceduta notificarii respectiv ca odata cu notificarea debitoarea trebuia sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art 4 din Legea 77/2016, instanta retine ca aceste sustineri sunt intemeiate, parata trebuia sa faca dovada indeplinirii acestor conditii, cel mai tarziu in cauza de fata. Astfel, parata nu poate face niste afirmatii in sensul ca in persoana sa sunt indeplinite conditiile art 4. din Legea 77/2016, fara sa aduca vreo dovada in acest sens, insa solicita bancii aplicarea acestei proceduri, pe baza simplei sale declaratii, ca in oponia acesteia sunt indeplinite conditiile legii mai sus mentionata. In aceste conditii, instanta retine ca nu banca trebuie sa faca dovada ca in sarcina debitoarei nu sunt indeplinite aceste conditii, cata vreme debitoarea este cea care solicita aplicarea dispozitiilor acestei legi si faptul ca in persoana sa sunt indeplinite aceste conditii. Ceea ce sustine banca reclamanta este faptul ca notificarea nu a fost insotita de vreo dovada, pentru ca aceasta sa poata analiza solicitarea paratei debitoare privind darea in plata in raport de toate inscrisurile, iar nu faptul ca aceasta nu indeplineste sau nu aceste conditii. ”

Contrar acestei opinii sunt si instante care au considerat ca Notificarea nu trebuie contina un set de documente care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor prevazure de lege.

Una dintre aceste instante a retinut urmatoarele “Contrar sustenerilor contestatoarei, legea nu impune in sarcina debitorilor obligatia de a atasa notificarii dovezi in sensul indeplinirii conditiilor impuse de art. 4 din Legea nr. 77/2016, ci se rezuma la obligatia acestora de a detalia in continutul notificarii conditiile de admisibilitate”.

O alta opinie asemanatoare avem si in urmatoarea speta: